Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy ban nhân dân

Lãnh đạo Đảng ủy xã:

 

khương

 

 

 

Đ/c Hoàng Mạnh Khương,

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 

 

 

h

 

 

h

 

Đ/c Vi Văn Thuyết

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

 

Đ/c Lương Văn Hiến,

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ VẠN LINH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

 1.  

Hoàng Mạnh Khương

Bí thư Đảng ủy

 1.  

Vi Văn Thuyết

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 1.  

Hoàng Trung Kiên

Phó Chủ tịch HĐND

 1.  

Lương Văn Hiến

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

 1.  

Nguyễn Văn Bắc

Chủ tịch MTTQ VN xã

 1.  

Triệu Thị Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã

 1.  

Vi Thị Huệ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 1.  

Hoàng Long Thịnh

Chủ tịch Hội Nông dân

 1.  

Hoàng Văn Hanh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 1.  

Long Văn Hiên

Công chức Địa chính, NN, XD & MT

 1.  

Triệu Trần Tuấn

Trưởng Công an xã

 

 

 

 

About