Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
100/BC-UBND
10-06-2024
24/HĐND-VP
04-06-2024
95/KH-UBND
05-06-2024
94/KH-UBND
27-05-2024
96/BC-UBND
04-06-2024
95/BC-UBND
03-06-2024
91/BC-UBND
24-05-2024
98/BC-UBND
05-06-2024
90/BC-UBND
24-05-2024
86/BC-UBND
22-05-2024
49/TB-UBND
05-06-2024
98/BC-UBND
05-06-2024
07/CTr-UBND
31-05-2024
17/QĐ-UBND
10-01-2024
13/QĐ-UBND
09-01-2024
521/TB-UBND
20-05-2024
83/BC-UBND
13-05-2024
82/BC-UBND
10-05-2024
80/BC-UBND
09-05-2024
80/BC-UBND
09-05-2024

About