Skip to main content
Trích yếu tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024
Số hiệu văn bản
104/BC-UBND
Ngày ban hành
06-10-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About