Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Vạn Linh là xã vùng I của huyện Chi Lăng, cách trung tâm huyện Chi Lăng 14 km về phía tây có tổng diện tích tự nhiên là 57,77km2 là một xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với tổng số thôn là 13. số hộ là 1.423 và 6.578 nhân khẩu gồm 03 dân tộc chính cùng chung sống: dân tộc nùng, tày, kinh và một số ít dân tộc khác cùng chung sống lâu đời đoàn kết với nhau. Nhân dân trên địa bàn xã có truyền thống đoàn kết tương thân tương ái giúp đơ lẫn nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất.

Vạn Linh được chia ra thành 03 khu vực, có 3 đường trục chính chạy qua địa bàn (Đường ĐH 88 Đoạn Vạn Linh - Y Tịch là khu trung tâm phát triển kinh tế chủ yếu là nghề truyền thống Cao khô Vạn Linh đã được cục Sở hữu trí tuệ  ký Quyết định số 55050/QĐ-SHTT ngày 16/7/2018 về giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 303345 và có chợ phiên (ngày 2 và ngày 7); Đường ĐH 85 Vạn Linh - Mỏ Cấy phát triển chủ yếu cây ngắn ngày như cây thuốc lá và các cây đậu đỗ các loại, cây ăn quả phát triển mạnh về cây Quýt Mỏ Cấy đã triển biến rõ rệt tăng thu nhập cho các hộ dân giảm tỷ lệ hộ nghèo, có nhiều hộ gia đình nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng trở nên có của ăn, của để; (Đường ĐH 87 Vạn Linh - Đông Thành - Y Tịch) thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế chủ yếu là chồng cây thuốc lá, hợp tác xã Gà vàngVạn Linh. Hiện nay khu vực này đang chuyển cơ cấu cây chồng sang cây ăn quả như cấy na có giá trị kinh tế cao. Từ đầu năm 2018 đến nay riêng thôn Nà Tẻng đã chồng và chăm sóc được hơn 2 nghìn cây na.

Vạn Linh có chợ hội ngày mùng 2 tháng 2 hàng năm thu hút được đông đảo nhân dân cũng như du khách thập phương đến chơi hội.

About