Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h
Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
 SĐT 0386.727.913

 

 

 

 

 

 

t
   Ông Hoàng Long Thịnh,
   ​Chủ tịch Hội Nông dân 
   SĐT: 0386.727.913
​​​​​
h
          Bà Vi Thị Huệ,
        Chủ tịch Hội LHPN 
       SĐT 0974.356.662
b
Ông Hoàng Văn Hanh,
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, SĐT 0986.359.210
d
Ông Hoàng Trọng Điệp,
Bí thư Đoàn TNCS HCM, 
SĐT 033.755.192

​​​​​​

 

About