Skip to main content
Trích yếu Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/6/2024 của Chủ tịch UBND xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai Phát động đợt thi đua cao điểm "Nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tình hình, kết quả triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Tháng 6 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Về việc đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn xã Vạn Linh (Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 07/6/2024)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)tỉnh Lạng Sơn năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About