Skip to main content
Trích yếu Về việc đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn xã Vạn Linh (Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 07/6/2024)
Số hiệu văn bản
100/BC-UBND
Ngày ban hành
10-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About