Skip to main content
Trích yếu Triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026)
Số hiệu văn bản
94/KH-UBND
Ngày ban hành
27-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About