Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch triển khai Phát động đợt thi đua cao điểm "Nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)tỉnh Lạng Sơn năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tuyển sinh lwps 10 THPT Hòa Bình
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH chuyên đề chợ trên địa bàn xã Vạn Linh năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Khắc phục các hạn chế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu ổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến phân loại chất thải rắn tại nguồn xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữliệu vềdân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Vạn Linh năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About