Skip to main content
Trích yếu Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND
Số hiệu văn bản
24/HĐND-VP
Ngày ban hành
04-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About