Skip to main content
Trích yếu Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu văn bản
105/BC-UBND
Ngày ban hành
06-10-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About