Skip to main content
Trích yếu Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)tỉnh Lạng Sơn năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
95/KH-UBND
Ngày ban hành
05-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About