Skip to main content

DÂN QUÂN XÃ VẠN LINH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2024

Thực hiện kế hoạch huấn luyện với làm công tác Dân vận, ngày 03/6/2024 Trung đội Dân quân cơ động xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với các đoàn thể của xã tổ chức làm công tác dân vận giúp gia đình chính sách sửa nhà Cổ giữ bản sắc của làng nghề Cao khô thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh và giúp nhân dân thôn Làng Đăm đổ đường bê tông tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã.

a

a

 

a

 

a

a

a

a

a

a

a

a

 

Một số hình ảnh về công tác dân vận.

Thực hiện: Hoàng Huỳnh. CCVHXH

About