Skip to main content

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Vạn Linh năm 2023.

Ngày 09/11/2023, tại xã Vạn Linh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Vạn Linh năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên- Bí Thư huyện ủy; Các thành viên BCĐ diễn tập của huyện, các thành viên đạo diễn của huyện. Về phía xã có Đồng chí Hoàng Mạnh Khương, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Vi Văn Thuyết, Phó Bí thường trực Đảng ủy; đồng chí Lương Văn Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã, Trưởng các đoàn thể, các ngành chuyên môn, công an xã, y tế xã.

a

               Đồng chí Trần Thanh Nhàn: Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu Chi đạo và khai mạc cuộc diễn tập chiến đấu xã Vạn Linh trong khu vực phòng thủ năm 2023.                               .

Sau nhiều ngày chuẩn bị cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng ủy, UBND xã Vạn Linh đã tổ chức triển khai, ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai tới các đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Đồng thời, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ các thành phần tham gia diễn tập của xã xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện, bảo đảm để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

a

 

Đồng chí Lương Văn Hiến. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu xã Vạn Linh trong khu vực phòng thủ năm 2023 của xã.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2023 được tiến hành theo ba giai đoạn: Chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ; triển khai các biện pháp chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh; xử lý tình huống A2; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ…

Thông qua diễn tập chiến đấu trong khu vưc phòng thủ cấp xã năm 2023 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; vai trò làm tham mưu của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn. Trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Thông qua diễn tập còn nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân địa phương, để rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác diễn tập trong thời gian tới

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023 tiến hành thực binh tại thao trường với các tình huống giả định đã được lên kế hoạch và luyện tập sẵn. Kết thúc cuộc thực binh đã diễn ra tổng kết bế mạc rút kinh nghiệm tại Hội trường nhà văn hóa xã.

a

Các đại biểu dự bế mạc diễn tập chiến đấu xã Vạn Linh trong khu vực phòng thủ năm 2023.

 

Thực hiện: VHTT.

About