Skip to main content

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VẠN LINH VỚI ĐOÀN VIÊN, THANN NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 45/ KH- UBND, ngày 26/02/2024 của UBND xã về Tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã năm 2024. Chiều Ngày 16/5/2024 UBND xã Phối hợpvới ĐTN Vạn LInh tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với  đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Vạn Linh năm 2024 với Chủ để: Vai trò của thanh niên xã trong thúc đẩy, quảng bá du lịch văn hoá của địa phương, gắn với phát triển kinh tế xã hội”.  Tới dự hội đối thoại Đồng chí Vy Đa Rin, Bí thư  Đảng uỷ xã; Đồng chí   Lương Văn Hiến: PBT Đảng ủy, CT UBND xã; Đồng chí  Hoàng Trung Kiên,  Phó  Chủ tịch HĐND xã; Có các đồng chí Lãnh đạo,  HĐND , UBND, UB MTTQ VN, Trưởng các đoàn thể, Công an xã, các ngành chuyên môn liên quan và toàn thể các  ĐVTN tiểu biểu đại diện cho Đoàn thanh niên trên địa bàn Vạn Linh:

a

Toàn cảnh về hội nghị

Thông qua đối thoại để kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên trên địa bàn xã  Phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến về thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quảng bá du lịch văn hoá của địa phương.

a

Đồng chí Lương Văn Hiến: Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị.

          Tại hội nghị đối thoại đã có 09 ý kiến và lượt câu hỏi của Đoàn viên thanh niên cho chủ tịch UBND xã, và đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã Đồng chí Lương Văn Hiến trả lời và làm rõ tại hội nghị đối thoại./.

About