Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LINH XÃ VẠN LINH KHOÁ XX , NHIỆM KỲ 2021 -2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ).

Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2024 Hội đồng nhân dân xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề).

  Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hoàng Mạnh Khương.

a

 

Toàn cảnh về kỳ họp

          Tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 họp ngày 24/6/2021 đã bầu ông Hoàng Mạnh Khương, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã, Đại biều Hội đồng nhân dân xã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

          Căn cứ Quyết định số 4088-QĐ/HU, ngày 28/12/2023 Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc Điều động cán bộ, công chức đối với đồng chí Hoàng Mạnh Khương, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Y Tịch, nhiệm kỳ 2020 -2025, từ ngày 01/01/2024.

          Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐND xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của ông Hoàng Mạnh Khương.

         Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhân kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Linh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hoàng Mạnh Khương do chuyển công tác đến đơn vị mới.

                                 

Thực hiện: Hoàng Huỳnh. CC VHXH

 

About