Skip to main content

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN XÃ VỚI NHÂN DÂN NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 320-QĐ/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; Kế hoạch số 113 -KH/ĐU, ngày 10/01/2024 về tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân năm 2024

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2024 Tại thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh cấp ủy, chính quyền xã Vạn Linh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân trong xã nhằm trao đổi những nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; trong 6 tháng đầu năm 2024.

a

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trên cơ sở đó, qua buổi đối thoại hôm nay sẽ giúp cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong cán bộ và nhân dân nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025.

a

Đồng chí Lương Văn Hiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi đối thoại có 11 ý kiến của người dân và đã được các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ngành chuyên môn liên quan giải đáp tại hội nghị.

Thực hiện: Hoàng Huỳnh. CC VHXH.

About