Skip to main content

XÃ VẠN LINH KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số10 /KH-BCH, ngày  05 tháng 4 năm 2024 của Ban chỉ huy quân sự xã Vạn Linh về triển khai công tác huấn luyện dân quân năm 2024. Chiều ngày ngày 23 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường tầng III, xã Vạn Linh tổ chức lễ khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024­.

Dự buổi lễ khai mạc có đồng chí Trung tá Hoàng Hồng Phong - Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; Đồng chí Vy Đa Rin, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên; Đồng chí Hoàng Mạnh Khương, Bí thư Đảng uỷ xã Y Tịch;  Đồng chí Lương Văn Hiến, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo huấn luyện dân quân năm 2024; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ VN xã, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Huấn luyện dân quân và 84 đồng chí dân quân tự vệ.

Tổ chức huấn luyện dân quân nhằm mục đích để các chiến sĩ dân quân nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ, nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam  trong tình hình mới. Từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, vũ khí tự tạo, nắm rõ nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân tự vệ theo biên chế, vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

 

Năm 2024 theo sự chỉ đạo và  sắp xếp của Ban chỉ huy quân sự huyện Chi Lăng các chiến sĩ mới kết nạp sẽ thực hiện huấn luyện theo cụm xã Vạn Linh và xã Y Tịch là 34 đồng chí.

Theo kế hoạch đợt huấn luyện DQTV năm 2024 sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày đối với dân quân năm thứ nhất, 12 ngày đối với dân quân cơ động; 07 ngày đối với dân quân tại chỗ bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 06 tháng 6 năm 2024.

          Thực hiện: Hoàng Huỳnh. CC VHXH.

          Một số hình ảnh về lễ khai mạc.

a

a

a

a

About