Skip to main content
Trích yếu Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Vạn Linh
Số hiệu văn bản
115/KH-UBND
Ngày ban hành
08-09-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About