Skip to main content

Ban chỉ đạo 138 Xã Vạn Linh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023.

Sáng ngày 11/8/2023 tại nhà văn hoá thôn Đồng Thành, Ban chỉ đạo 138 Xã Vạn Linh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023. Dự hội nghị có Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã, trưởng các ngành đoàn thể; Đại diện danh nghiệp tư nhân Quốc cường, cửu hàng xe máy bình đạt, Cửa hàng VLXD Trần Văn Thức; các đồng chí bí thư các chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, lực lượng công an, và nhân dân thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, lực lượng công an, lực lượng công an viên của xã.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Vạn Linh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân  Xã đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và tích cực, chủ động tham gia. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

anhQua 06 tháng thực hiện, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn sát sao về chuyên môn nghiệp vụ của công an cấp trên, Ban chỉ đạo 138 xã Vạn Linh đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu trong tâm đề ra. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; trật tự xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm trong đó có tội phạm về tệ nạn ma túy được giảm mạnh, công tá xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường và phát huy có hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lực lượng Công an Xã luôn được củng cố về số lượng và chất lượng cộng với các mô hình ở thôn đã tạo thế trận an ninh liên hoàn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện danh nghiệp tư nhân Quốc cường, cửu hàng xe máy bình đạt, Cửa hàng VLXD Trần Văn Thức trao quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn./.

Môt số hình ảnh Minh họa các đồng chí lãnh đạo trao quà của nhà tài trợ cho các hộ khó khăn.

anh

anh

anh

About