Skip to main content

BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023

       Sau thời gian huấn luyện đối với 3 lực lượng dân quân năm thứ nhất cụm số 6 (xã Vạn Linh với xã Y Tịch) quân số 49 đồng chí huấn luyện 15 ngày (từ ngày 25/5 đến 08/6/2023), lực lượng dân quân cơ động xã Vạn Linh 28 đồng chí huấn luyện 12 ngày (từ ngày 25/5 đến 05/6/2023), lực lượng dân quân tại chỗ 07 đồng chí huấn luyện 07 ngày (từ 25/5 đến ngày 31/5/2023), dưới thời tiết nắng, nóng khắc nghiệt của mùa hè, ngày 08/6/2023 Ban CHQS xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và các nội dung hoàn thành chương trình huấn luyện năm 2023, bảo đảm an toàn mọi mặt.

tặng giay khen
Lễ bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023

     

tặng giay khen
Toàn cản buổi lễ bế mạc

   

j
Bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023

 Đại diện lãnh đạo xã Vạn Linh có đồng chí Hoàng Mạnh Khương huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Lương Văn Hiến phó Bí thư, chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo huấn luyện, đại diện lãnh đạo xã Y tịch có đồng chí Vương Văn Sơn, Phó bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã Y tịch, ngoài ra còn có các đồng chí phó Chủ tịch HĐND, UBND, chủ tịch UBMTTQ, các đồng chí đại diện các Ban ngành, đoàn thể, Công an xã, Trạm Y tế, Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các thành viên Ban chỉ đạo huấn luyện dân quân năm 2023.

hh

   Tại buổi Bế mạc Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã ra Quyết định khen thưởng 08 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Phát biểu Bế mạc và giao nhiệm vụ cho lực lượng Dân quân. Đồng chí Lương Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã đã biểu dương kết quả huấn luyện năm 2023 và giao nhiệm vụ cho lực lượng Dân quân của xã luôn săn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Viết bài: Lương Sỹ Tùng BCH Quân sự xã

About