Skip to main content

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ VẠN LINH NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chi Lăng về cải cách hành chính Nhà nước huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân xã Vạn Linh đã ban hành Kế hoạch số 14 /KH-UBND ngày 16/01/2023 cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 47 /KH-UBND ngày 16/01/2023 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

a
Người dân lên UBND xã quét mã các thủ tục hành chính được niêm yết tại UBND xã 

         - Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác CCHC. Tuyên truyền 6 nội dung chính trong CCHC, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số.

c
Cán bộ, công chức UBND xã hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại di động quét mã các thủ tục hành chính

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về CCHC, để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân.

c

c
Một số hình ảnh người dân xem thủ tục hành chính

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức tận tụỵ, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của xã.

- Tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng Nhân dân đóng góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của xã.

- Tuyên truyền qua loa, đài phát thanh, trang thông tin điện tử của xã; tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban… đến đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi họp thôn,; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tiếp xúc cử tri… trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, áp phích, khẩu hiệu, các hội thi, cuộc thi…

- Niêm yết công khai, minh bạch các TTHC đầy đủ, rõ ràng theo đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại nơi giải quyết TTHC bằng nhiều hình thức khác nhau như: niêm yết bằng bản giấy, trên trang thông tin điện tử…;

T/h: VH

About