Skip to main content

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ VẠN LINH NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 22/3/2023, Công đoàn cơ sở xã Vạn Linh đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Đức Bình, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Chi Lăng; đồng chí Hoàng Mạnh Khương, huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ xã và toàn thể công đoàn viên xã. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBMTTQ xã, Chủ tịch công đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2023, đồng chí Vi Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Công đoàn viên nhiệm kỳ 2017 – 2023.

h
Đoàn viên công đoàn cơ sở xã Vạn Linh

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở xã Vạn Linh hiện có tổng số là 20 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của công đoàn cơ sở xã đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở xã đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở xã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

g
Ban chấp hành công đoàn cơ sở xã Vạn Linh nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt Đại hội

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong cán bộ, công chức nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; còn có đoàn viên công đoàn xã vi phạm chính sách dân số. Hoạt động Công đoàn cơ sở xã đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn xã đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
 

g
Đồng chí Hoàng Đức Bình, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Chi Lăng phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Hoàng Đức Bình đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở xã Vạn Linh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ liên đoàn lao động huyện đề nghị Công đoàn cơ sở xã Vạn Linh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, xã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

f
Toàn cảnh đại hội

Thay mặt Đảng ủy xã Vạn Linh, Bí thư Hoàng Mạnh Khương nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Viết bài: Công chức VP-TK

About