Skip to main content

Chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

Sáng 28/5, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chi Lăng, Hội Doanh nghiệp huyện Chi Lăng, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành tổ chức chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

Trong chương trình, các các đơn vị đã trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ làm đường giao thông tuyến đường thuộc thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. Được biết, tuyến đường thôn Làng Thượng còn một đoạn đường chưa được bê tông hóa, việc đi lại của người dân qua đây còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với 50 triệu đồng được các đơn vị hỗ trợ, người dân trong thôn đã đóng góp thêm để mua vật liệu xây dựng và tham gia ngày công để bê tông hóa 1.020m đường với chiều rộng 3m. Công trình hoàn thành và đi vào sử dụng sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

a

Đại diện các đơn vị trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho lãnh đạo Đảng ủy xã Vạn Linh

Ngay sau chương trình trao kinh phí hỗ trợ làm đường, các đại biểu đã cùng người dân tham gia làm đường bê tông tại tuyến đường thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

a

Các đại biểu và người dân cùng tham gia làm đường bê tông nông thôn tại thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng

 NGuồn: PHƯƠNG DUNG - THANH CƯƠNG.

Thực hiện lên trang thông tin điện tử xã: Hoàng Huỳnh. CCVHXH

About