Skip to main content

Đảng ủy xã Vạn Linh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Ngày 29/9/2023, Đảng bộ xã Vạn Linh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Phương, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Có đồng chí các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công an xã; Bí thưc hi bộ, các đồng chí trưởng thôn.

a

Đc: Hoàng Mạnh Khương: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra; chỉ đạo phát triển kinh tế xã hôi, công tác xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị.

a

Toàn cảnh về hội nghị.

Giải pháp Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026 và giao ban hàng tuần của UBND xã; tổ chức triển khai thực hiện đăng ký đất đai trên địa bàn xã theo quy định pháp luật, hoàn thành đăng ký đất đai đạt tối thiểu 50% số thửa đất theo chỉ tiêu được UBND huyện giao; lãnh đạo thực hiện tốt Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, chỉ đạo công chức Văn hóa – xã hội khảo sát, tham mưu lắp mạng wifi miễn phí các điểm công cộng; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của Đề án 06 theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện niêm yết công khai, kịp thời các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho công dân dễ tiếp cận. Chỉ đạo các thành viên tổ công tác Đề án số 06 xã thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai thực hiện nội dung của Đề án ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. Đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền về chuyển đổi số, khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đẩy mạnh phát triển Chính quyền số và đảo bảo an toàn thông tin mạng, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra; Thường xuyên đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện hiệu quả, rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm rõ ràng trong tổ chức triển khai từng nhiệm vụ.

a

Đc: Lương Văn Hiến: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Phương, ủy viên BTV huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ đạt được. Đồng chí đề nghị: Trong 3 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã đăng ký với Huyện ủy.

a

Đc: Phan Thị Phương: UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Khương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã đề nghị: Các chi bộ, cán bộ, công chức chuyên môn chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước; công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội năm 2023; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã đăng ký với huyện./.

Thực hiện: VHTT.

About