Skip to main content

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển Na bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/8/2023, Trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi - Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên và một số đơn vị liên quan, đã tiến hành kiểm tra thực địa, khảo sát đánh giá mức độ phát triển của giống Na mới được trồng thử nghiệm tại xã Vạn Linh.

Đây là Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển Na bền vững tại Lạng Sơn và vùng phụ cận”, do Tiến sỹ Hà Duy Trường, Giám đốc Trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi - Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên làm Chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu trồng thử nghiệm 2 dòng na là: Na Thái Lan và Na Đài Loan tại 4 hộ dân ở thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, với trên quy mô 1,5 ha.sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay cây sinh trưởng ổn định và đã bắt đầu cho quả.

anh

Các đơn vị kiểm tra vườn Na tại thôn Đông Thành, xã Vạn Linh

Thông qua việc nghiên cứu trồng thử nghiệm nhằm bổ sung các dòng na mới có năng suất, chất lượng cao vào cơ cấu giống na trên địa bàn huyện và để có cơ sở, căn cứ khuyến cáo, hướng dẫn người dân đưa các giống na mới vào sản xuất đại trà.

Ngoài ra Trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi còn thực hiện nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Na theo tiêu chuẩn hữu cơ,xây dựng mô hình sản xuất Na bền vững tại thị trấn Đồng Mỏ và xã Chi Lăng với 5 hộ dân tham gia, trên tổng diện tích khoảng 4 ha.

                                             Nguồn: Thanh Cương, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

About