Skip to main content

TẬP HUẤN VÀ BÀN GIAO CÂY MẮC CA CHO CÁC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, HỘ MỚI THOÁT NGHÈO THAM GIA DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM BỀN VỮNG

Chiều ngày 20 tháng 02 năm 2024 tại Trạm Ươm Giống Vạn Linh, Trực thuộc Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc Lạng Sơn, tiến hành tập huấn và bàn giao cây Mắc Ca với số lượng 400 cây mắc, trị giá 192 triệu đồng, cho 32 hộ dân, là đối tượng tham gia dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Tại buổi tập huấn được cán bộ kỹ thuật Công ty ông  Hoàng Tiến Cảnh, đã hướng dẫn người dân tham gia dự án về quy trình trồng và chăm sóc cây Mắc Ca. Sau khi được hướng dẫn đại diện các hộ gia đình và cán bộ kỹ thuật thực hành quy trình trồng trực tiếp tại vườn.

a

Ông Hoàng Tiến Cảnh Hướng dẫn người dân quy trình trồng và chăm sóc cây Mắc Ca

Thông qua nguồn vốn hỗ trợ của dự án nhằm mực tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững cho người dân, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn xã Vạn Linh.

Thực hiện: Phùng Thị Chao: Công Chức Văn hoá xã hội xã.

Một số hình ảnh về quy trình trồng, chăm sóc, bàn giao cây Mắc Ca cho người dân.

a

a

a

a

a

About