Skip to main content
XÃ VẠN LINH BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2024

XÃ VẠN LINH KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2024

GẶP MẶT ĐỘNG VIÊN THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2024

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Vạn Linh năm 2023.

Ngày 09/11/2023, tại xã Vạn Linh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Vạn Linh năm 2023.

Xã Vạn Linh Khám Sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Quân Sự.

Ban chỉ đạo 138 Xã Vạn Linh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023.

Sáng ngày 11/8/2023 tại nhà văn hoá thôn Đồng Thành, Ban chỉ đạo 138 Xã Vạn Linh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh T

BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023

       Sau thời gian

LỄ KẾT NẠP DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT VÀ KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023

 

VẠN LINH BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2022

VẠN LINH BẾ M

Bế mạc Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

Bế mạc Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About