Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
186/Bc-UBND
14-11-2023
190/BC-UBND
17-11-2023
06-11-2023
175/BC-UBND
03-11-2023
198/BC-UBND
14-11-2023
193/BC-UBND
22-11-2023
13/KH-UBND
31-10-2023
115/KH-UBND
08-09-2023
114/KH-UBND
05-09-2023
11/CTr-UBND
31-08-2023
112/KH-UBND
22-08-2023
113/KH-UBND
22-08-2023
111/KH-UBND
21-08-2023
11/KH-UBND
16-01-2023
112/KH-UBND
22-08-2023
113/KH-UBND
22-08-2023
121/BC-UBND
09-08-2023
145/UBND
14-08-2023
52/TB-UBND
01-08-2023
136/UBND
01-08-2023

About