Skip to main content
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2023.

Hội nghị Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Vạn Linh tổ chức ngày Chủ nhật đỏ tháng 10

Đảng ủy xã Vạn Linh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Bàn giao công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn tại xã Vạn Linh

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển Na bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Vạn Linh.

             

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2023

HỘI NÔNG DÂN XÃ VẠN LINH ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Căn cứ Công văn số

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About